Cuma, Mayıs 01, 2015

Bungehuis’dan Maagdenhuis’a (2): "Appropriation"Maagdenhuis[1]

Şehir merkezinde yer alan, 1969 yılında eğitim ve yönetimde daha fazla hak talep eden öğrenciler tarafından beş günlüğüne işgal edilmiş olması yüzünden tarihsel ve sembolik öneme de sahip olan UvA yönetim merkezi Maagdenhuis işgali (25 Şubat 2015), Bungehuis’da başlayan Yeni Üniversite deneyimini devam ettirir. Bungehuis’dan Maagdenhuis’a geçişle, eylem biçimi de artık “işgal (occupation)” yerine “uyarlama”, “sahiplenme”, “kendine mal etme” (appropriation) olarak tanımlanmaya başlanır. Maagdenhuis’un duvarları “slogan önerileri”, “çürük domates ödülleri” gibi gelen geçenlerin doldurduğu posterler, taleplerin ve sloganların yazılı olduğu bez afişler ile dolar; mekanın ortasında forumlar, dersler, atölyeler ve konserlerden oluşan bir dizi program düzenlenir, üniversite personelinin desteği artar, geçici ve kalıcı üniversite personelinin, kar ve mülkü öğretim ve araştırmanın önüne koyan anlayışa direnen öğrencilere tam destek verdiği dillendirilir ve diğer üniversitelerdeki öğrencileri de etkileyerek benzer deneyimlerin yolunu açar (Delft, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg and Utrecht[2]).

Profiel 2016 planının toptan iptali, dışlayıcı yönetim yapısının değişmesi, fakülteler arasındaki bütçe dağılımını da içeren şeffaf bir finansal durum değerlendirmesi ve ders verme ile araştırma yapma arasındaki uçurumun tartışmaya açılması gibi dört talep sıralanır.”
Yeni Üniversite Hareketi, Amsterdam Üniversitesi’nden altı talepte bulundu:1-Amsterdam Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun bundan sonra demokratik seçimlerle başa gelmesi.

2-Üniversitenin finansal anlayışının değişmesi. Kazanç yerine eğitim kalitesini önemsemesi.

3-2016 Bütçe Planı’nın iptali.

4-Amsterdam Üniversitesi, Vrij Üniversitesi ve FNWI Fen Fakültesi arasında ortak çalışma planlarının oluşturulması.

5-Yarı zamanlı kontratlar yerine kadrolu pozisyonlar.

6-Üniversite mekânlarının akıbeti hakkında şeffaf tartışma ve karar ortamı oluşturulması ve bu madde doğrultusunda Bungehuis’un
Amsterdam Üniversite binası olarak kalması.”
[3]Maagednhuis’ın bulunduğu meydan (Spui), 2012 Quebec öğrenci protestolarına atfen Red Square olarak adlandırılır. Bungehuis’da olduğu gibi düzenlenen etkinliklere önemli entelektüeller (David Graeber, Gloria Wekker, Jacques Ranciere, Wolfgang Streeck) katılır. Nisan ayı başında, üniversite yönetimiyle, mali konular ve demokratikleşme olmak üzere iki konuda inceleme komitesi kurulması doğrultusunda anlaşmaya varıldığı, böylece ilk zaferin kazanıldığı duyurulur.[4] Yapılan bir araştırma, Hollanda vatandaşlarının büyük çoğunluğunun öğrencileri desteklediğini, daha demokratik üniversite talebinin arkasında olduklarını ortaya koyar.[5] Mart ayında (5 Mart) öğrenciler, işgal hakkında bilinen/söylenen 10 yanlışı belirten ve bu iddialara cevap verilen bir metin yayımlarlar.[6] Eylem, sadece küçük diller ve beşeri bilimlere yönelik politikalara karşı değil, esas olarak üniversite yönetiminde söz hakkı/doğrudan demokrasi talebiyle ilgilidir ve öğrencilerin yanında akademik personel tarafından da desteklenmektedir. Eylemcilerin küçük bir grup olduğu, tüm öğrencileri temsil etmediği gibi hemen hemen her protesto eyleminde dile getirilen argümanlara karşı öğrenciler, eylemci grubun sayısı az olsa da, Bungehuis işgalini sona erdiren boşaltmadan sonra düzenlenen gösteriye katılımın da gösterdiği gibi öğrenci ve kamuoyu desteğinin fazla olduğu şeklinde cevap verirler. İşgal konusundaki eleştiriye ise, eylemin işgal olmadığı, hiçbir yerde barikat olmadığı gibi binaya giriş ve binanın kullanılmasının engellenmediğini öne sürerler.Neredeyse hiçbir talepleri karşılanmamasına rağmen öğrenciler, 13 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek bir festival ile işgali sonlandıracaklarını, mücadeleye başka yöntem ve araçlarla devam edeceklerini açıklar, festival bunu bir güç gösterisi olarak algılayan üniversite yönetimi tarafından kabul edilmez bulunur ve 11 Nisan günü polis tarafından bina boşaltılarak işgale son verilir. Bunun üzerine öğrenciler, üniversite yönetiminin demokratik meşruiyetini kaybettiği ve istifa etmeleri gerektiği yönünde imza kampanyası başlatırlar.[7]Öğrencilerin faaliyetleri dışarıda da devam eder. Sosyal medya hesaplarını (Facebook) aktif biçimde kullanmayı sürdürürler. 17 Nisan’da dışarıdaki (Maagdenhuis dışındaki) ilk toplantılarını yapan grup, 1 Mayıs 2015 için “piknik ve yürüyüş”, 3 Mayıs 2015 için Maagdenhuis’da yapamadıkları “festival”i gerçekleştirme çağrısı yapar.[8] 30 Nisan günü, 1 Mayıs Öğrenci Komitesi, üniversitenin bir birimini (Hizmet ve Enformasyon Merkezi), personelin ağır iş yükü ve sömürü koşullarında çalıştırılmasını protesto amacıyla işgal eder.[9] Aynı gün Hollanda’nın bir başka üniversite (Nijmegen şehrindeki Radboud Üniversitesi) kampüsünde bir oda, oradaki öğrenciler tarafından kendilerine mal edilir (appropriation), kritisch (critical) cafe olarak adlandırılır ve kafe olarak düzenlenir.[10] Maagdenhuis işgali bitse de, etkisi, hem Amsterdam Üniversitesi’nde hem de diğer üniversitelerde devam etmektedir.


[1] Sözcük anlamı “Virgin House”; 18.yy sonlarında, Katolik Kilisesinin yetim (kimsesiz) kızların barınması amaçlı kullandığı bina. 

http://antipodefoundation.org/2015/03/11/financialization-sucks/