Cumartesi, Mayıs 14, 2016

Tezgahın Panoramasını Çıkarmak: Seyyar Esnafı (Ankara Yüksel Caddesi Örneği)Bu çalışma Yüksel Caddesi boyunca seyyar satıcılık faaliyeti yürüten seyyar satıcıları, mekanla kurdukları ilişkilenme pratikleri ve (kamusal) mekanı üretme örüntüleri açısından ele almaktadır. Saha çalışması ve saha gözlemlerine dayanarak toplanan veriler eşliğinde yürütülen tartışmalar sonucunda, seyyar esnafının mekanı yatay bir metinlerarasılığı  işaretleyecek biçimlerde devindirdiği görülmüştür. Saha çalışması sonucunda elde edilen veriler, mekanın soyut bir boşluk olmadığını, içerisinde yaşayan toplumsal gruplar tarafından üretildiğini; mekanın maddi koşullar/zorunluluklarla bağlantılı şekilde devindirilerek şekillendirildiği gerçeğine işaret etmiştir. İktidarı yansıtan/içeren mekanın seyyar satıcılar tarafından gerçekleştirilen izinli ihlaller sonucunda şekillendirilmiştir. Bu bağlamda, iktidarın toplumsal alana yayarak kurumsallaştırmaya uğraş verdiği davranış kalıplarının niyet edilen şekilllerde yeniden üretilmediği; hedefinden saptığı gözlemlenmiştir. Aşağının kampı izinli ihlaller sonucunda müesses nizama ve iktidar kudretinin haşmetine leke düşürmüştür.