BİZ / ABOUT US

(Türkçe açıklama aşağıda)

"To tell the truth is revolutionary"

Antonio GramsciWe are calling for published/non-published essays or scratches on themes including but not limited to the following;

- strategic/prefigurative-performative politics (formal-traditional politics, right here and now politics) 
- political economy (marxist political economy, global political economy)
- cultural studies (ideology, discourse, class struggles, colonialism, ethnic studies, gender issue,  sexuality) 
- linguistics (critical discourse analysis, content analysis)
- philosophy 
- sociology/anthropology
- teology and politics
- arts/arts and politics
- theatre/cinema studies
- media/new media theory
- letters
- from heart of events interviews with social actors

We basically put forth the effort to function as an “op-ed page” and strive against “common sense” imposed by capitalism. In our blog, we are devoutly committed to “parrhesia” as a liberatory tool in a way to challenge taken-for-granted “kanon”. To this end, we believe that “our” op-ed page will stimulate multitude of perspectives to be voiced, discussed, contended and brought about. Thus enabling an enlarged/enhanced understanding that is likely to lead us to alternative horizons. 

However, we would surely ask for bloggers to be wary of plagiarizm and request them to make reference to original source/s.

To make inquiries or post essays/scratches in Word or Pdf format, bloggers can refer to our e-mail address "tekhnekar@gmail.com".

-------------------------------

Aşağıda sıralanan- fakat bu bunlarla da sınırlı kalmayan- temalarla ilgili yayınlanmış/yayınlanmamış formel/enformel yazı, karalama ve röportajlarınızı bekliyoruz;

- stratejik/prefigüratif-performatif siyaset (formel- konvansiyonel siyaset, şimdi ve burada siyaseti) 
- ekonomi politik (Marksist/eleştirel ekonomi politik, küresel ekonomi politik)
- kültürel çalışmalar (ideoloji, söylem, sınıf mücadelesi, cinsiyet/cinsellik, kolonyalizm) 
- dil çalışmaları (eleştirel söylem çözümlemesi, içerik çözümlemesi)
- felsefe 
- sosyoloji/antropoloji
- teoloji ve siyaset
- sanat/sanat ve siyaset
- tiyatro/sinema çalışmaları
- medya/ yeni medya teorisi
- edebiyat
- gündelik akışların madunlarıyla yapılacak röportajlar

Blogu(nu)muz’da “serbest kürsü” ilkesini benimsemekte, kapitalizmin dayattığı “ortak duyu”yla mücadele etmekteyiz. Bu manada Tekhnede, yazarlara yazı/karalama ve röportajlarında “parrhesia” ilkesini sergileyebilecekleri, “otonom” bir alandır. Böylesi bir otonominin çoklu bakış açılarının seslendirilmesi, tartışmaya açılması, itiraz görmesi, “başka” gündemlere yer vermesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu suretle, epistemolojik sınırlarımızın genişleyeceğini, alternatif ufuklara doğru atılan kolektif adımların ivme kazanacağına inanıyoruz.

Yazarlarımız yazılarını Word ya da Pdf formatında paylaşabilir, soru ve görüşlerini tekhnekar@gmail.com adresimize gönderebilirler. 

“Not”: Yazarlarımızdan intihale karşı hassasiyet göstermelerini ve yararlandıkları kaynakları referans göstermelerini önemle rica ediyoruz.