Perşembe, Ekim 23, 2014

"Cat In The Rain" (E.Hemingway) Öyküsü Üzerine (Okuyucu Yorumları)


           Ernest Hemingway’in ilk kez 1920’de yazdığı kısa hikaye (Cat In The Rain), “in our time” başlıklı ve 1923-1925 yılları arasında Paris ve New York baskısı yapılan kitabın içinde yer alıyor. Hemingway, 1921 yılında, Hadley Richardson ile evlendikten sonra, Paris’e taşınıyor. 1922’de, hikayenin el yazmasının da içinde bulunduğu bavul, Gare De Lyon tren istasyonunda çalınıyor. Hemingway, 1923’te, Ezra Pound’un tavsiyesini dinleyerek, çalınan/ kaybolan hikayeleri yeniden yazıyor. Gabriel Garcia Marquez, bu hikayeden, Hemingway’in yeteneğinin en yoğun biçimde görüldüğü bir hikaye olarak övgüyle söz ediyor.[1]

            Bu hikaye, çeşitli dönemlerde, akademik ilgiye de mazhar olmuş, üzerine birden çok inceleme, eleştiri yazısı yayımlanmış. Genel olarak bakıldığında, hikayenin merkezi temasının “Amerikalı çiftin sıkıcı hayatı” olarak ifade edildiği söylenebilir. Hikayedeki kadın karakterin hareketleri, (camdan bakma, kediyi almaya gitme gibi) bu merkezi temayla ilişkili olarak görülüyor. Buna göre, kadının (eş) bütün hareketlerinin başladığı yerde son bulması (otel odası), bu hareketlerin sonuçsuz kaldığına işaret ediyor. Kadın ne istiyor? Kadının arzusunun “anne olmak”, çocuk sahibi olmak olduğu ve kedinin de bu arzuyu simgelediği belirtiliyor. Farklı bir okumada, “anne olma arzusu” yerine eş (wife) ve kız (girl) sözcüklerinin kullanımından yola çıkılıyor. Zira Hemingway  hikayede, kadın karakter için bir yerde eş (wife), bir başka yerde de kız (girl) sözcüklerini kullanıyor. Bu ise, kadının arzusunun, eş rolünden kurtulmak, özgür genç kız olmak şeklinde yorumlanmasına yol açıyor. [2]

            Okuyucu bu hikayeyi nasıl alımlıyor? Bu sorunun uyandırdığı merak ile, sözkonusu hikaye üzerine, birden fazla okuyucunun ilk izlenimleri alındı. Aşağıdaki linklerden bu hikayeyi okuyanların ilk izlenimleri-yorumlarına (Ek-1’de), hikayenin Türkçe ve İngilizce metinlerine (Ek-2’de) erişim sağlanabilir.

Halil Çelik

EK 1 (Pdf)
EK 2 (Pdf)
Ekfrastik otoetnografi denemesi (Pdf)

KÜLTÜR VE KİŞİSEL DENEYİM: BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK OTOETNOGRAFİ

http://www.istjss.org/Makale/80-kultur-ve-kisisel-deneyim-bir-arastirma-yontemi-olarak-otoetnografi
[1] Daha fazla bilgi için; Jackson J.Benson’un “New Critical Approaches To The Short Stories Of E.Hemingway” başlıklı kitabı ve Marquez’in New York Times’ta yayımlanan 26 Temmuz 1981 tarihli yazısına bakılabilir. (Marquez’in de, “Eva is Inside Her Cat” isimli bir hikayesi bulunmaktadır.)

[2] Örneğin:
Muhammad Salaaem, Investigating Hemingway’s Cat in the Rain within the Framework of Barthesian Codes, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol.4, No.11, Mart 2013

Chatman, S. (2001). Soft filters: Some sunshine on the 'Cat in the Rain'. Narrative, Vol. 9, No.2: The Ohio State University.
Hagopian, J. V. (1964). Symmetry in 'Cat in the Rain'. In M. J. Edwin (Ed.) The Dimensions of the Short Story, a Critical Anthology pp.220-222). New York: Dodd, Mead.
Leech, G.N. (1989). A linguistic guide to English poetry. London and New York: Longman.
Scholes, R. (1982). Semiotics and Interpretation. New Haven and London: Yale University Press.