Salı, Eylül 08, 2015

"Aylan Kurdi" Çizimlerine Bakış
FOTOĞRAF

Aylan Kurdi’nin fotoğrafıyla karşılaşıldığında, gazeteciler arasında yaşanan bildik tartışmanın fitili yeniden ateşlenir. Fotoğraf hiç üzerinde oynanmadan/değişiklik yapılmadan mı kullanılacaktır? Ian Dale, bakmak kolay olmasa da bu fotoğrafın yayımının, neler yaşandığının anlaşılması bakımından gerekli olduğunu düşünür. Nitekim Independent gibi birçok gazete fotoğrafı değiştirmeden, yani çocuğun herhangi bir yerinin netliğiyle oynamadan yayımlar. [1]Görseller üzerinde sansürün faydasına inanmayan Ian Jack’e göre, Aylan Kurdi’ninki gibi doğal fotoğraflar, bizim dünyaya dair algılarımızı değiştirebilir.[2] Jack, Aylan fotoğrafının iki gazete hariç değiştirilmeden verildiğini, fotoğrafla oynayanların bunu çocuğun baş veya gövdesini bulanıklaştırmak suretiyle gerçekleştirdiğini fakat bunun çok da işe yaramadığını savunur. Net olmayan yerler de sonuçta tahayyül edilebilir. Ona göre asıl önemli olan bu tür sanatsal (estetik) olmayan, doğal görsellerin, bizim dünyaya dair algılarımızı, geçmişte olduğu gibi, değiştirebilme potansiyeli taşımasıdır. Geçmişte, kafası kopan genç erkek fotoğrafları birinci dünya savaşının daha erken bitmesinde nasıl etkili olduysa, bu fotoğraf da belki öyle bir etkiye sahip olacaktır.

Jonathan Freedlan[3], bu fotoğrafı görmekle bildiğimiz bazı şeyleri yeniden öğrendiğimizi, insanın güçsüzlüğünü yeniden keşfettiğimizi yazar. Soyut bir problem, hatta büyük sayılar içeren somut bir problem olarak gözümüzde canlandıramadığımız şeyi, bir “birey” bize sağlayabilir. Bu fotoğraf sayesinde, milyonlarca ölümün bir istatistik, tek bir ölümün bir trajedi olduğunu yeniden gördük. Ama Aylan Kurdi’nin açığa vurduğu yeni bir dehşet değildi. Aylardır Avrupa’ya sığınmaya çalışan umutsuz insanlar denizlerde boğuluyor, içlerinde çocuklar da olan binlerce Suriyeli sivil dört yıldan fazla süredir ölüyordu. Yani bilmediğimizi söyleyemeyiz. Ama her nasılsa, bilgiyi özümsememiz, kalbimize ve beynimize nüfuz etmesine izin vermemiz için o küçük ayakkabılar ve çıplak bacakları görmemiz gerekiyordu. Bu küçük hayat bize mülteci sorununun üstesinden gelmenin yolunu gösterdi. Freedlan’in çözümü, bir arkadaşından gelen öneriye dayanmaktadır. Arkadaşı, kendi dairelerini elli mülteciye kullandırabileceğini söyler, buradan hareketle Freedlan sorunun yerel düzeyde ve çabalarla hiç değilse azaltılabileceğini düşünür.

Aylan Kurdi görselinin neden olduğu üzüntünün bir fırsat yaratacağına inanan/inanmak isteyen Sabrina Hersi Issa, hükümetlerimizin de pay sahibi olduğu trajedilerin kurbanlarına üzülmenin ötesine geçip, hükümetlerden politika değişikliği talep etme noktasına ilerleyebileceğimizi düşünmektedir. Aksi halde üzüntü, duygulu/duyarlı bir rötgenciliğin ötesine geçemez. Şimdiye kadar bu olmamıştır ama bu kez farklıdır ve Aylan Kurdi fotoğrafının yarattığı üzüntü, politika değişikliğine neden olacaktır.[4]

ÇİZİMLER

Aylan Kurdi vakasının farklılığı, insanların fotoğrafı değil de, çok yoğun biçimde, fotoğrafın photoshop gibi tekniklerle oynanmış versiyonunu veya fotoğraftan esinlenerek yapılan çizimleri paylaşmalarıdır. Paul Waldman, bu çizimlerin bazılarının “suçlama ve eyleme geçmeye çağırma”, diğerlerinin “rahatlama” anlamına gelmek üzere iki başlık altında toplanabileceğini ima eder. Aylan’ın bedeninin Birleşmiş Milletler toplantı salonuna taşınması birinciye, çocuğun ruhunun göğe yükselmesini gösteren çizimler ikinciye örnek gösterilebilir. [5]

Dünyanın çeşitli yerlerinde üretilen ve yoğun biçimde paylaşılan çizimleri topluca barındıran web sayfasında, şimdilik doksanın üzerinde olan çizime her gün yenileri de ekleniyor. Bu sayfada, öncelikle aldıkları puana göre listelenen on iki resim bulunuyor, diğer resimlere de ayrıca ulaşılabiliyor.[6] Yukarıda Waldman’in yaptığı ikili ayrımdan farklı olarak, bu en çok puan alan on iki resmi, üç başlık altında da toplayabiliriz. Buna göre;

1) MELEK OLMA VEYA RUHLAR ALEMİNE YÜKSELME: On iki çizimden dördü bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu resimlerde Aylan Kurdi, melek kanatlarıyla göğe yükselmekte veya yükseltilmektedir. Yüksek puan alan on ikinin dışındaki diğer resimlerde de bu kategorinin bolca örneği bulunmaktadır.

2) UYUMA VEYA OYUN OYNAMA: Bu kategorideki resimlerde vurgu, çocukluğa/çocuk olmaya yapılmaktadır. Beş resimde Aylan Kurdi, bir çocuk olarak olması gereken yerde, yani yatağında uyuyor veya sahilde oyun oynuyor olarak gösterilmektedir. Diğer resimler arasında bu kategoriye resimlerin sayısı fazla olup, birinci kategoriyle birlikte büyük çoğunluğu teşkil etmektedir.

3) ELEŞTİREL ÇİZİMLER: İki resimde, çocuğun bedeni, ya Birleşmiş Milletler toplantı salonunda ya da Ortadoğulu liderlerin önünde gösterilerek, eleştirellik “liderlere seslenme/liderleri sorumlu tutma” biçiminde tezahür eder. Bir resimdeyse, denizdeki canlılar çocuğa ağlamakta, suçlama/itham herkese yönelir. Listenin dışındaki resimler bakımından da bu kategorideki resim sayısı görece daha azdır ve baskın karakter, BM, AB, ülke liderleri olmak üzere  “liderlere seslenme”dir. Bunun yanında, insani duyarsızlığı/sorumluluğu dikkat çeken resimler de bulunmaktadır.

Waldman’in ikili ayrımıyla birlikte düşünüldüğünde, ilk iki kategori “rahatlama/avunma”, ikinci kategori de “suçlama/eyleme geçin çağrısı”yla örtüşmektedir. Bu kategorileştirme, başka web sayfalarında yer alan çizimler için de geçerlilik taşımaktadır. Aşağıdaki örnekler, farklı ortamlardan alınmıştır. 


Eleştirel olan çizimlerin ağırlıklı olan liderlere seslenme niteliği, Sabrina Hersi Issa’nın belirttiği politika değişikliği talebini anımsatmakta ve eleştiriyi doğrudan liderlere yöneltmektedir. Ian Jack’in kastettiği estetik olmayan görsel kategorisine girmemekle birlikte, politika değişikliğinde veya dünyaya dair algının değişmesinde bir etkisinin olup olmadığı, böyle bir potansiyel taşıyıp taşımadığı ilerleyen dönemde görülebilecektir.

Çocukluk (uyuma veya oyun oynama) ile melek olmaya işaret eden resimler, “rahatlama” başlığı altında birleştirilebilseler de, göksel olanı dahil etme bakımından ayrılırlar. Birincisindeki, ölümü çocuğa yakıştıramama halinin, bir bakıma eleştirellik içerdiği, uyuması-oynaması gerektiği halde ölmüş olmasının dolaylı bir eleştiri olduğu söylenebilirse de, eleştirinin neye-kime yöneltildiği belirgin değildir. İkinci yani gökseli çağıran kategoriyse, bağlamı dünyeviden alıp ruhlar alemine götürmektedir. Bu kategorideki çizimlerin yaygınlığı ve beğeni toplaması, dinin toplumsal hayattaki yeri bakımından neye işaret etmektedir? Bu konu ayrıca incelenmelidir.

PDF
https://www.academia.edu/15512145/_Aylan_Kurdi_%C3%87izimlerine_Bak%C4%B1%C5%9F